VILLKOR

DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH PRO TRUMLOOPS. ANMÄRKANDE AV DE HELA VILLKOREN SOM GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV PRO-TRUMMEN LÅTAR NED LADDNING AV BUTIKSERVICE. PRO TRUM LOOPS KAN NÄTTA TILLGÅNG TILL PRO TRUM LOOPS LADDA NER LAGRINGEN FÖR FÖRSIKTIGHET MED NÅGON DEL AV DETTA AVTAL. LÄS VÄNLIGA VILLKOREN MYCKET noggrant.

1. Pro Drum Loops

Pro Drum Loops är den leverantör som erbjuds på https://prodrumloops.com (? Tjänsten?) Som låter dig köpa digitalt innehåll, såsom ljudinspelningar, under de villkor som anges här.

2. Godkännande av villkor

Genom att gå in på denna webbplats och / eller köpa produkter från Pro Drum Loops godkänner du utan undantag alla villkor som anges här. Om du inte håller med någon av dessa användarvillkor, använd inte webbplatsen eller köp våra produkter. Vänligen granska detta avtal regelbundet eftersom vi när som helst kan ändra dessa användarvillkor. De tillämpliga villkoren förblir dock de som gäller på webbplatsen vid kundens beställningsdag. Efter ändring betyder din fortsatta användning av denna webbplats att du accepterar alla ändringar. För andra tillgängliga tjänster från webbplatsen utsätts du för de allmänna villkoren för den externa leverantören som hanterar dem. Under alla omständigheter uppmanar vi dig att spara och skriva ut nuvarande användarvillkor.

3. Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls? Som är? utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda. Pro Drum Loops ger inga garantier i förhållande till denna webbplats eller informationen och materialet på denna webbplats.

Utan att det påverkar allmänheten i föregående stycke garanterar Pro Drum Loops inte att:

denna webbplats kommer att finnas ständigt tillgänglig, eller tillgänglig alls; eller
informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör eller är tänkt att utgöra råd av något slag. Om du behöver råd i samband med juridiska, ekonomiska eller medicinska frågor bör du kontakta en lämplig professionell.

4. Ansvarsbegränsningar

Pro Drum Loops är inte ansvariga gentemot dig (vare sig enligt avtalslagen, lagstiftningen om skadestånd eller på annat sätt) i förhållande till innehållet i eller användningen av eller på annat sätt i samband med denna webbplats:

i den utsträckning webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt för direkta förluster; för indirekt, speciell eller följdförlust; eller för eventuella affärsförluster, förlust av intäkter, intäkter, vinster eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsförhållanden, förlust av anseende eller goodwill, eller förlust eller korruption av information eller data.

Dessa begränsningar av ansvar gäller även om Pro Drum Loops uttryckligen har informerats om den potentiella förlusten.

5. Undantag

Ingenting i denna webbplats ansvarsfriskrivning utesluter eller begränsar någon garanti som antyds enligt lag att det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och ingenting på denna webbplats ansvarsfriskrivning utesluter eller begränsar Pro Drum Loops ansvar för något av följande:

? dödsfall eller personskada orsakad av Pro Drum Loops vårdslöshet;
? bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning från Pro Drum Loops eller
? fråga som skulle vara olagligt eller olagligt för Pro Drum Loops att utesluta eller begränsa.

6. Rimlighet

Genom att använda denna webbplats godkänner du att de undantag och ansvarsbegränsningar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning är rimliga.

Om du inte tycker att de är rimliga får du inte använda den här webbplatsen.

7. Övriga parter

Du accepterar att Pro Drum Loops, som en enhet med begränsat ansvar, har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess tjänstemän och anställda. Du godkänner att du inte kommer att göra något anspråk personligen mot Pro Drum Loops? tjänstemän eller anställda med avseende på eventuella förluster du lider i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående stycke, godkänner du att de begränsningar av garantier och ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att skydda Pro Drum Loops? befattningshavare, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, uppdrag och underleverantörer samt Pro Drum Loops.

8. Ofördrivbara bestämmelser

Om någon bestämmelse på denna webbplats ansvarsfriskrivning är, eller visar sig vara ogenomförbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställbarheten av de andra bestämmelserna på denna webbplats ansvarsfriskrivning.

9. Ålderskrav

Denna tjänst är endast tillgänglig för personer som är 13 år eller äldre. Om du är 13 år eller äldre men under 18 år, läs igenom dessa villkor med din förälder eller vårdnadshavare. Genom att registrera dig för tjänsten godkänner du och garanterar att du är 13 år eller äldre och att du samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. All användning av tjänsten av en person under 13 år är obehörig och olicensierad.

10. Stötligt material

Du förstår att genom att använda tjänsten kan du stöta på innehåll som kan anses anstötligt, vulgärt, anständigt eller på annat sätt anstötligt, vilket innehåll kanske eller inte kan identifieras som ett uttryckligt språk. Din användning av Tjänsten är på egen risk och Pro Drum Loops är inte ansvariga för dig för innehåll som kan anses vara stötande, vulgärt, anständigt eller på annat sätt anstötligt.

11. Innehållstyper

Beskrivningarna och informationen, såsom genrer, undergenrer, kategorier, underkategorier och liknande, tillhandahålls endast för enkelhets skull, och du erkänner och godkänner att Pro Drum Loops inte garanterar deras noggrannhet.

12. Sekretesspolicy

Tjänsten är föremål för Pro Drum Loops? Sekretesspolicy, som uttryckligen görs till en del av detta avtal. Vänligen granska Pro Drum Loops? Integritetspolicy.

13. Digital leverans (nedladdning)

Webbplatsen levererar trumma loops som kan laddas ner i AIF-, WAV- och ZIP-filformat. Använd din personliga inloggning och lösenord för att komma åt nedladdningsområdet. Nedladdningslänken är giltig tills nedladdningen spelas in och är klar och kommer att förbli i minst 72 timmar från inköpet. Ett e-postmeddelande kommer också att skickas till dig med din personliga nedladdningslänk efter genomfört köp.

14. Återbetalnings- och returpolicy

Vi har en fullständig ersättningspolicy för skadade eller ej levererade filer. Även om yttersta försiktighet iakttas för att försäkra att filer är i perfekt skick när de levereras, kommer Pro Drum Loops att tillhandahålla en fullständig ersättning om varorna är defekta på något sätt i händelse av att filer anländer skadade. Skadade spår byts endast ut mot samma titel. På grund av våra produkters speciella digitalisering och den lätthet med vilken de kan dupliceras kommer återbetalningar inte att utfärdas utan snarare problematiska filer kommer att ersättas. Även i händelse av avbokning eller avstängning av ditt konto, prenumeration eller medlemskap, skada, förstörelse eller förlust av dina produkter är återbetalningar inte tillämpliga.

15. Registreringsdata

Du samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig som kan krävas för att registrera dig i tjänsten och vid andra punkter som kan krävas under användningen av tjänsten (? Registreringsdata?). Du samtycker vidare till att underhålla och uppdatera dina registreringsdata efter behov för att hålla den korrekt, aktuell och fullständig när som helst. Pro Drum Loops har rätt att efter eget gottfinnande bekräfta eller på annat sätt verifiera sanningen och riktigheten av registreringsdata när som helst. Pro Drum Loops kan när som helst säga upp dina rättigheter till tjänsten om någon information du tillhandahåller är falsk, felaktig eller ofullständig. Du samtycker till att Pro Drum Loops kan lagra och använda registreringsinformationen som du tillhandahåller (inklusive kreditkortsinformation) för användning för att underhålla dina konton och faktureringsavgifter på ditt kreditkort.

16. Ditt konto

Du ansvarar för att ditt lösenord och din identitet är konfidentiellt och att du begränsar åtkomsten till din dator. Du bör inte avslöja din kontoinformation för någon annan eller använda någon annans konto. Du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker på eller genom ditt konto, och du samtycker till att omedelbart meddela Pro Drum Loops om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Pro Drum Loops är inte ansvariga gentemot dig för obehörig användning av ditt konto.

17. Säkerhet

Du förstår att Tjänsten och innehållet som är tillgängligt via Tjänsten, såsom ljudinspelningar, videor och relaterat konstverk (? Produkter?), Inkluderar ett säkerhetsramverk som använder teknik som skyddar digital information och begränsar din användning av produkter till vissa användarregler som fastställts av Pro Drum Loops och dess licensgivare (? Användningsregler?). Du samtycker till att följa sådana användningsregler och samtycker till att inte bryta mot eller försöka bryta mot säkerhetskomponenter. Du samtycker till att inte försöka, eller hjälpa en annan person, omkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt manipulera någon av säkerhetskomponenterna av någon anledning. Användningsregler kan kontrolleras och övervakas av Pro Drum Loops för efterlevnadssyfte, och Pro Drum Loops förbehåller sig rätten att genomdriva användningsreglerna med eller utan meddelande till dig. Läs noga igenom användningsreglerna i avsnitt 19 i detta avtal.

18. Begränsad licens

Förutsatt att du är berättigad till användning av tjänsten och att du har giltigt registrerat dig för att använda tjänsten, ger Pro Drum Loops dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar licens för att få tillgång till och göra personlig användning av tjänsten och av de produkter som är tillgängliga via Service i enlighet med villkoren i detta avtal, inklusive användningsreglerna. Du erkänner och samtycker till att de produkter som är tillgängliga via tjänsten är licensierade, inte sålda, till dig, även om vi hänvisar till? Köp? eller? inköpspris ?, och du erkänner att nedladdningen av ljudinspelningar inte ska utgöra ett beviljande eller undantag från upphovsrättsägarnas rättigheter till sådana ljudinspelningar och de underliggande musikaliska kompositionerna som är föreslagna däri. All användning av Tjänsten eller av de Produkter som är tillgängliga via Tjänsten, utom vad som specifikt godkänns häri, är strängt förbjudet och upphör automatiskt den licens som beviljas häri.

19. Användningsregler

Du bekräftar och godkänner att använda tjänsten, inklusive de produkter som är tillgängliga via tjänsten, i enlighet med tillämpliga användningsregler:

 1. Du samtycker till att inte registrera dig för ett konto på uppdrag av någon annan eller för någon grupp eller enhet;
 2. Du samtycker till att inte använda, sälja, sälja, hyra, dela, överföra, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla någon med produkterna, utom vad som anges här;
 3. Varje produkt som du köper kan laddas ner högst fem gånger, alla format kombinerat, men du bekräftar att du inte kan använda en produkt samtidigt på mer än en plats. Nedladdningslänkarna bibehålls i ditt digitala skåp tills du har nått din maximala nedladdningsgräns per länk. När nedladdningsgränsen har uppnåtts avaktiveras länken.
 4. Trots det ovanstående är det ditt ansvar att inte förlora, förstöra eller skada produkten när du har köpt en produkt och mottagit produkten, och Pro Drum Loops har inget ansvar gentemot dig i händelse av förlust, förstörelse eller skada;
 5. Du samtycker till att inte använda datautvinning, robotar, skrapning eller liknande datainsamlings- eller extraktionsmetoder;
 6. I händelse av att Pro Drum Loops ändrar någon del av tjänsten eller avbryter tjänsten, vilket Pro Drum Loops kan göra efter eget gottfinnande, erkänner du att du kanske inte längre kan använda tjänsten och produkterna eller att använda dem i samma utsträckning som före sådan ändring eller avbrytande, och att Pro Drum Loops inte är ansvariga gentemot dig i sådant fall; och
 7. Du erkänner och samtycker till att du absolut inte erhåller några immateriella rättigheter för den produkt du laddar ner, inklusive, utan begränsning, inga synkroniseringsrättigheter alls.

Pro Drum Loops förbehåller sig rätten att ändra användningsreglerna när som helst utan föregående meddelande.

20. Tillgänglighet och priser för produkter

Du bekräftar och samtycker till att de produkter som är tillgängliga för dig är de produkter som är tillgängliga i det land där det kreditkort du utser under registreringsprocessen utfärdades.

Pro Drum Loops förbehåller sig rätten att ändra alla produkter som är tillgängliga i tjänsten och prissättningen av sådana produkter när som helst utan föregående meddelande.

21. Betalning för produkter

Du samtycker till att betala för alla produkter du köper via tjänsten, och att Pro Drum Loops kan debitera ditt kreditkort för alla köpta produkter och för ytterligare belopp (inklusive eventuella tillämpliga skatter) som kan upplupas av eller i samband med ditt konto . Du ansvarar för att alla avgifter betalas i rätt tid och för att förse Pro Drum Loops med giltiga kreditkortsuppgifter för betalning av alla avgifter. Alla avgifter faktureras på det kreditkort du anger under registreringsprocessen. Om Pro Drum Loops inte tar emot betalning från din kreditkortsutgivare eller dess agent samtycker du till att betala alla belopp som ska betalas på begäran av Pro Drum Loops. Ditt konto kan inaktiveras utan förvarning till dig om betalningen förfaller, oavsett dollarbeloppet.

Alla betalningar måste göras av VISA, MasterCard och American Express eller via Paypal. Pro Drum Loops accepterar inte kontanter, checkar eller andra betalningsformer. MELLAN DIG OCH PRO TRUMLOOPS ÄR DU ANSVARIGA FÖR ATT BETALA NÅGRA BELOPPAR FÖR TJÄNSTER FÖRRÄTTADE TILL DITT KREDITKORT AV EN TREDJE PART SOM HAR TILLGÅNG TILL DITT KREDITKORT ELLER KREDITKORTNUMMER, VARJE ELLER INTE SÅ OCH BETALNING VAR DIG.

22. Skatter

Du är ansvarig för att betala eventuella statliga skatter som läggs på din användning av Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, försäljning, användning eller mervärdesskatt.

23. Obehöriga avgifter

Såvida du inte meddelar Pro Drum Loops om avvikelser eller obehöriga avgifter inom sextio (60) dagar efter att de första gången visas på ditt kreditkortsutdrag, kommer de att anses accepterade av dig för alla ändamål, inklusive lösning på förfrågningar från din kortutgivare. Du frigör Pro Drum Loops från alla skulder och anspråk på förlust till följd av eventuella fel eller avvikelser som inte rapporteras till Pro Drum Loops inom sextio (60) dagar efter det att det först uppträdde på en faktura eller kreditkortsutdrag.

24. Tekniska problem

Ibland kan tekniska problem försena eller förhindra leverans av din produkt. Ditt exklusiva och enda botemedel med avseende på en produkt som inte levereras inom en rimlig tidsperiod ska vara antingen utbyte av sådan produkt eller återbetalning av det pris som betalats för en sådan produkt, enligt Pro Drum Loops.

25. Borttagning av innehåll

Pro Drum Loops och dess licensgivare förbehåller sig rätten att ändra, avbryta, ta bort eller inaktivera åtkomst till produkter, innehåll eller annat material som ingår i en del av tjänsten när som helst utan föregående meddelande. Pro Drum Loops är inte ansvariga för borttagning eller inaktiverande av åtkomst till någon sådan produkt, innehåll eller material.

26. Immateriella rättigheter

Du erkänner och samtycker till att tjänsten, Pro Drum Loops och alla produkter och annat innehåll på sådan webbplats och är tillgängligt via tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, mönster, text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, bilder, musik, ljudklipp, videor, information, redaktionellt innehåll, datasamlingar, filval och arrangemang, länkar och programvara tillhör Pro Drum Loops och / eller dess licensgivare och skyddas av tillämplig lagstiftning om immateriell egendom och upphovsrätt. Du samtycker till att inte använda sådan information och material på något sätt förutom för användning av tjänsten i enlighet med villkoren i detta avtal, inklusive användningsreglerna. Du får inga rättigheter enligt detta avtal i någon immateriell egendom.

19. Upphovsrättsanspråk

Pro Drum Loops följer alla relevanta upphovsrättslagar och kommer att granska alla påståenden om mottagna upphovsrättsintrång och ta bort innehåll som anses ha publicerats eller distribuerats i strid med sådana lagar. För att göra ett anspråk, vänligen ge oss följande:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur från upphovsrättsinnehavaren eller den person som har rätt att agera för dess räkning;
 2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som påstås ha överträtts;
 3. En beskrivning av det kränkande materialet och informationen som är rimligt tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet;
 4. Din kontaktinformation, inklusive din adress, telefonnummer och e-postadress;
 5. Ett uttalande från dig om att du tror i god tro att användning av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och
 6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt, och, under smärtor och påföljder för mened, att du har rätt att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Anspråk kan skickas till hello@prodrumloops.com

20. Uppsägning av tjänsten

Pro Drum Loops har rätt att ändra, avbryta eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst och av vilken anledning som helst, med eller utan meddelande till dig. Pro Drum Loops är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att utöva sådana rättigheter.

21. Uppsägning

Om du misslyckas, eller Pro Drum Loops misstänker att du har misslyckats, att följa någon av bestämmelserna i detta avtal, inklusive men inte begränsat till underlåtenhet att betala förfallna avgifter, underlåtenhet att förse Pro Drum Loops med ett giltigt kreditkort eller med korrekt och fullständig registreringsinformation, underlåtenhet att skydda din kontoinformation, brott mot användningsreglerna, överträdelse eller annan överträdelse av tredje part? rättigheter, Pro Drum Loops, efter eget gottfinnande, utan förvarning till dig, kan (i) säga upp detta avtal och / eller inaktivera ditt konto, och du förblir ansvarig för alla förfallna belopp; och / eller (ii) utesluter åtkomst till tjänsten (eller någon del därav).

22. Användning av din information

Om ditt konto är avaktiverat eller detta avtal avslutas kan Pro Drum Loops behålla viss information som du tillhandahåller för att följa lagen och / eller dess avtalsenliga skyldigheter gentemot tredje part och / eller för att förhindra efterföljande registrering till tjänsten.

23. Tillämplig lag

Du samtycker till att lagarna i delstaten New Jersey i USA, utan hänsyn till principerna för lagkonflikter, ska styra detta avtal. Alla åtgärder eller tvister av något slag som rör detta avtal och tjänsten ska exklusivt prövas i delstats- eller federala domstolar i Trenton, New Jersey, och du samtycker till sådan plats och jurisdiktion.

24. Uppdrag

Du får inte tilldela detta avtal utan Pro Drum Loops skriftliga förhandsgodkännande. Pro Drum Loops kan tilldela detta avtal när som helst utan föregående meddelande till dig.

25. Ändringar i detta avtal

Pro Drum Loops kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra, revidera, uppdatera, komplettera eller på annat sätt ändra villkoren i detta avtal. Du erkänner och godkänner att Pro Drum Loops kan införa nya eller ytterligare regler, policyer, villkor eller villkor för din användning av tjänsten när som helst. Du godkänner härmed att publiceringen på Pro Drum Loops-webbplatsen av ett ändringsmeddelande eller av ett modifierat avtal anses vara tillräckligt varsel. Alla sådana ändringar träder i kraft omedelbart. Din fortsatta användning av tjänsten efter sådana ändringar ska anses utgöra ditt godkännande av alla sådana förändringar. Om du inte samtycker till att följa dessa nya villkor, fortsätt inte att använda tjänsten och stäng ditt konto. Det är ditt ansvar att regelbundet besöka webbplatsen för Pro Drum Loops för att avgöra om det har skett ändringar i dessa villkor och att granska sådana ändringar.

26. Språk

Du accepterar att engelska är språket i detta avtal och att de engelska versionerna av detta avtal och sekretesspolicyn ska gälla.

27. Inlämningar och klagomål

Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback, klagomål eller annan information om tjänsten som du vill tillhandahålla Pro Drum Loops ska göras via avsnittet Kontakta oss på Pro Drum Loops webbplats eller den tillhandahållna e -adress: hello@prodrumloops.com.

28. Elektronisk kommunikation

DITT GODKÄNNANDE AV DETTA AVTAL betyder att du samtycker till att få kommunikation från PRO DRUM LOOPS ELEKTRONISKT. SOM ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN KAN PRO-TRUMMA HITTA FRÅN TID TILL DAG TILL E-POST UPPDATERINGAR OM TJÄNSTEN ELLER FÖRÄNDRINGARNA I DETTA AVTAL. DU GODKÄNNER ATT ALLA UPPDATERINGAR OCH ÖVRIGA KOMMUNIKATIONER SOM PRO-TRUMMA LÅTAR GÖR ELEKTRONISKT NÖJDIGT NÅGOT RÄTTSLIGT KRAV SOM SÅDAN KOMMUNIKATION SKRIVER.

Senast uppdaterad: 2 april 2018